გორის საკრებულოს დეპუტატი :D :D :D

გორის საკრებულოს დეპუტატი

სიახლის სრულად ნახვა
მიკროამპერმეტრი მიკროამპერების გასაზომო ხელსაწყო.
მიკროანალიზი "პატარა", "მცირე" და "ანალიზი" მიკროქიმიის ნაწილი - თვისებრივი და რაოდენობრივი ქიმიური ანალიზის ისეთი მეთოდების ერთობლიობა, რომელთა დროსაც ანალიზი სრულდება მცირე მოცულობით და ნივთიერებათა მცირე რაოდენობით.
მიკრობაროგრაფი "პატარა", "მცირე" და "ბაროგრაფი" ბაროგრაფი, რომლითაც ხდება ატმოსფერული წნევის ცვლილებათა ავტომატური რეგისტრაცია დიდი სიზუსტით.
მიკრობები "პატარა", "პაწაწა" და "სიცოცხლე" საერთო სახელწოდება ბაქტერიებისა, აქტინომიცეტებისა, საფუარის და ობის სოკოებისა და სხვ.
მიკრობიოლოგი მიკრობიოლოგიის სპეციალისტი.
მიკრობიოლოგია მეცნიერება, რომელიც მიკრობებს სწავლობს.
მიკროდისექცია "პატარა" და "გაკვეთა".
მიკროდენსიტომეტრი "პატარა" და "დენსიტომეტრი".
მიკროგლოსარიუმი და მიკროგლოსარი "პატარა" და "გლოსარიუმი"
მიკროელემენტები "პატარა", "მცირე" და "ელემენტი"ქიმიური ელემენტები, რომლებიც მოიპოვება მცენარეულ და ცხოველურ ორგანიზმებში (პროცენტის მეათასედი ნაწილების რაოდენობით).